HAMZABAN

پادکست همزبان


پادکست آموزشی همراه با کمی طنز و مصاحبه های دوستانه مخصوص فارسی زبانان مقیم لوکزامبورگ کاری از انجمن سیمرغ

Hamzaban

همزبان قسمت ششم 

گوینده : یاشا زارع و معصومه پناهی

مهمان برنامه : حسین نوروزیان

آموزشی : جمعیت و آمار لوکزامبورگ

(ویژه برنامه تحصیل در دانشگاه لوکزامبورگ)

حهت شنیدن برنامه لطفا اینجا کلیک کنید

Hamzaban

همزبان قسمت هفتم 

گوینده : یاشا زارع و معصومه پناهی

مهمان برنامه : دکتر فری خبیرپور

آموزشی : تاریخچه پیدایش لوکزامبورگ بخش اول

(دکتر فری خبیرپور بعد ها از شرکت در برنامه همراز پشیمان شد )

حهت شنیدن برنامه لطفا اینجا کلیک کنید

Hamzaban

همزبان قسمت هشتم 

گوینده : یاشا زارع و معصومه پناهی

مهمان برنامه : نادی آخوندان

آموزشی : تاریخچه پیدایش لوکزامبورگ بخش دوم

(معرفی کلاس های آموزشی آواز و تربیت صدا به مربیگری خانم نادی آخوندان کاری جدید از انجمن سیمرغ)

حهت شنیدن برنامه لطفا اینجا کلیک کنید

Hamzaban

همزبان قسمت نهم 

گوینده : یاشا زارع و معصومه پناهی

مهمان برنامه : مجیب عباسی

آموزشی : طالبان کیستند و از کجا آمدند

(راه اندازی دفتر و استدیو ضبط مستقل انجمن سیمرغ به لطف بچه های سیمرغ)

حهت شنیدن برنامه لطفا اینجا کلیک کنید

Hamzaban

همزبان قسمت دهم (ویژه برنامه یلدا 1400)

گوینده : یاشا زارع و معصومه پناهی

مهمانان برنامه : نورسا، عاطفه، مها، سروش، کارگردان

آموزشی : نداشتیم، فقط بگو بخند

(اولین شو  تصویری زنده انجمن در اینستاگرام)

حهت شنیدن برنامه لطفا اینجا کلیک کنید

Hamzaban

همزبان قسمت یازدهم

گوینده : یاشا زارع و معصومه پناهی

مهمانان برنامه : نورسا و سروش

موضوع : تفسیر اخبار توسط اساتید سیاست

(کمک های دولتی برای بچه دار شدن در لوکزامبورگ)

حهت شنیدن برنامه لطفا اینجا کلیک کنید

برای ادامه فعالیت های انجمن لطفا با کمک های مالی از ما حمایت کنید

کمک مالی از طریق پی پال