انتشارات سیمرغ


چاپ، طراحی، ویراستاری، ترجمه، تهیه و تدوین صوتی و انتشار کتاب شما از "الف" تا "ی" با انتشارات سیمرغ

همراه با طی مراحل اخذ مجوز و حق کپی رایت
 انواع کتاب با هر زبان و قالبی

SIMOURQ asbl
9, Place du Marché
L-6460 Echternach 

TEL.: +352 691 36 66 99

simourq@gmail.com

ساعات کاری انجمن: از دوشنبه تا جمعه ؛ از ساعت 9 صبح الی  17 عصر